Agriculture and forestry

Main menu пріовл

Proceedings of VNAU

Scientific publications VNAU

Content: 2019 year, Edition 14

В.А. МАЗУР - Перегляд

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОРТІВ СОЇ ДО ВІРУСНОЇ МОЗАЇКИ ТА ФУЗАРІОЗУ (c.5–12)

І.М. ДІДУР, М.О. МОРДВАНЮК - Перегляд

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ НА СИМБІОТИЧНУ ТА ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ (c.13–22)

О.В. МАЗУР, О.В. МАЗУР - Перегляд

ПЛАСТИЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ СТІЙКОСТІ ДО ХВОРОБ СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.23–42)

В.Д. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ (c.43–53)

Я.Г. ЦИЦЮРА, - Перегляд

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ТА УДОБРЕННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-ВІТАЛІТЕТНОГО МЕТОДУ (c.54–78)

В. Г. ЛИПОВИЙ, О. А. ШЕВЧУК, Г.В. ГУЦОЛ, О. В. КНЯЗЮК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ ТОПІНАМБУРА (c.79–87)

Т.А. ЗАБАРНА - Перегляд

ДИНАМІКА ГУСТОТИ СТОЯННЯ ТА ВИЖИВАНІСТЬ СОЇ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (c.88–95)

Л. С. ГАЙДАЙ - Перегляд

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ І ВИЖИВАННЯ РОСЛИН КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.96–105)

О.О. МАЦЕРА - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ (c.106–117)

О. А. ШЕВЧУК, В. І. ВЕРГЕЛІС, О. О. ТКАЧУК, О. О. ХОДАНІЦЬКА - Перегляд

ДІЯ РЕТАРДАНТА НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ТА АНАТОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРИ ПШЕНИЦІ (c.118–126)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (c.127–140)

Г.С. ГОНЧАРУК, Л.Ф. БРОННІКОВА - Перегляд

ЧИННИК АГРОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТУ У ВИРОЩУВАННІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР (c.141–151)

Н.В. ПІНЧУК, П.М. ВЕРГЕЛЕС, Т.М. КОВАЛЕНКО - Перегляд

ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО БІЛОГО МЕТЕЛИКА НА ВІННИЧЧИНІ (c.152–162)

С. Є. ОКРУШКО - Перегляд

КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ (c.163–171)

Л.В. ПЕЛЕХ - Перегляд

ОЦІНКА ГЕРБОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ АГРОФІТОЦЕНОЗУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ВНАУ (c.172–183)

Г.В. ПАНЦИРЕВА - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОДНОРІЧНИХ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН В ОЗЕЛЕНЕННІ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (c.184–195)

С.Ф. РАЗАНОВ, А.М. РАЗАНОВА, В.В. ОВЧАРУК - Перегляд

ВПЛИВ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ЇХ У ЛИСТІ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SÍLYBUM MARIÁNUM) (c.196–205)

Г.І. КРАВЧУК, А.І. ГУЦОЛ - Перегляд

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (c.206–219)

Ю. М. ШКАТУЛА - Перегляд

АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ГРУНТІВ КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ (c.220–230)

О.В. МУДРАК, Г.В. МУДРАК - Перегляд

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АГРОЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ, ЯК ОСНОВА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ (c.231–244)

Jacek Klich, V.V. Monarkh - Перегляд

GMO AND HEALTH RISKS SELECTED ISSUES (c.245–254)