Agriculture and forestry

Main menu пріовл

Proceedings of VNAU

Scientific publications VNAU

Content: 2019 year, Edition 12

МАЗУР В. А., МАЦЕРА О. О. - Перегляд

АНАЛІЗ ЗМІНИ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ПОСІВУ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ (c.5–17)

ПАЛАМАРЧУК В. Д. - Перегляд

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ (c.18–27)

БРАНІЦЬКИЙ Ю.Ю., МАЗУР О.В. - Перегляд

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ПРОСА ЛОЗОВИДНОГО ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ (c.28–43)

ГАЙДАЙ Л. С. - Перегляд

ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАСІННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.44–52)

ЦИЦЮРА Я.Г. - Перегляд

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ ТА ЇЇ БІОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ МЕТОДАМИ ЛАБОРАТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ (c.53–68)

МАЗУР О.В. - Перегляд

ВІДМІННОСТІ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗА ПЛАСТИЧНІСТЮ І СТАБІЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК (c.69–86)

МАМАЛИГА В.С., БУГАЙОВ В.Д., ГОРЕНСЬКИЙ В.М. - Перегляд

ОЦІНКА КОРМОВОЇ І НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ І ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ (c.87–97)

МАЗУР О.В. - Перегляд

ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ СОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК (c.98–115)

МАЗУР О.В., МАЗУР О.В. - Перегляд

ВИВЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.116–130)

МАТУСЯК М.В., НЕЙКО І.С., ЄЛІСАВЕНКО Ю.А. - Перегляд

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ЛІСОВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДНІХ ДУБОВИХ ЛІСОСТАНІВ ДП «ХМІЛЬНИЦЬКЕ ЛГ» (c.131–141)

ПРОКОПЧУК В.М., ДІДУР І.М., ПАНЦИРЕВА Г.В. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР ЗАКРИТОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ФІТОМОДУЛЯ В УМОВАХ ІНТЕР’ЄРУ (c.142–153)

ПРОКОПЧУК В. М., ЦИГАНСЬКА О.І., МАТУСЯК М.В. - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ РОДУ DAHLIA CAV. В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ (c.154–162)

ПАЛАМАРЧУК І.І. - Перегляд

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ПАТИСОНА ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.163–175)

ПІНЧУК Н.В., ВЕРГЕЛЕС П.М., КОВАЛЕНКО Т.М. - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ У РЕГУЛЮВАННІ ХВОРОБ ЇЇ АГРОФІТОЦЕНОЗУ (c.176–186)

СОЛОНЕНКО В. І., ВАТАМАНЮК О. В. - Перегляд

ЯВИЩЕ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) ЯК ПРОБЛЕМА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РІВНЯ: ЗАГРОЗИ, ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ (c.187–204)

ШКАТУЛА Ю.М. - Перегляд

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЗАБУР`ЯНЕНІСТЬ ТА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН КВАСОЛІ (c.205–213)

РАЗАНОВ С.Ф., ХАЄЦЬКИЙ Г.С., АЛЄКСЄЄВ О.О., ГУЦОЛ Г.В. - Перегляд

ОЦІНКА ЛІСОВИХ НЕКТАРО-ПИЛКОНОСНИХ ДЕРЕВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У МЕДОНОСНОМУ КОНВЕЄРІ БДЖІЛ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ (c.214–224)

ШЕВЧУК О.А., КРАВЧУК Г.І., ВЕРГЕЛІС В.І., ВРАДІЙ О.І. - Перегляд

ВПЛИВ СТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ КВАСОЛІ (c.225–233)

ПАНЦИРЕВА Г.В., МОНАРХ В.В. - Перегляд

СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (c.234–243)

ВРАДІЙ О.І. - Перегляд

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.244–254)