Agriculture and forestry

Main menu пріовл

Proceedings of VNAU

Scientific publications VNAU

Content: 2017 year, Edition 7 ������ 1

В.А. МАЗУР, О.М. ГАНЖЕНКО, Д.С. ШЛЯХТУРОВ - Перегляд

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ (c.6–18)

В.А. МАЗУР, Ю.Ю. БРАНІЦЬКИЙ, І.С. ПОЛІЩУК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ЛОЗОВИДНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.19–26)

В.А. МАЗУР, Г. В. ПАНЦИРЕВА - Перегляд

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЛЮПИНУ БІЛОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (c.27–36)

В.Д. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВМІСТ КРОХМАЛЮ У ЗЕРНІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ПОСІВУ (c.37–45)

М.В. МЕЛЬНИК - Перегляд

ПРОЦЕСИ РОСТУ І РОЗВИТКУ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.46–52)

В.Г. ЛИПОВИЙ, І.С. ПОЛІЩУК - Перегляд

ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ (c.53–58)

М.І. ПОЛІЩУК - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.59–69)

І.М. ДІДУР, В.І. ЦИГАНСЬКИЙ - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОБРИВА ГРАУНФІКС В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.70–76)

Н.Я. ГЕТМАН, Р.О. ТКАЧУК, В.І. ЦИГАНСЬКИЙ, М.Г. КВІТКО - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ТРАВОСТОЮ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ В РІК СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.77–84)

О.В. МАЗУР - Перегляд

ГЕНОТИПНІ ВІДМІННОСТІ СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ЗЕРНОВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ, АДАПТИВНІСТЮ ТА ЇХ УСПАДКУВАННЯМ (c.85–92)

Я. Г. ЦИЦЮРА - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ ПОСІВІВ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.93–104)

Л.Ф. БРОННІКОВА - Перегляд

РОЛЬ РІВНЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ У ФОРМУВАННІ УРОЖАЙНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО (c.105–112)

В.М. ПРОКОПЧУК - Перегляд

ПЕРВИННА ІНТРОДУКЦІЙНА ОЦІНКА СОРТІВ ANTIRRHINUM MAJUS В УМОВАХ БІОСТАЦІОНАРУ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (c.113–120)

М.В. МАТУСЯК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ДЕРЕВОСТАНІВ РУБКАМИ ДОГЛЯДУ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ (c.121–129)

О.Г. ВАСИЛЕВСЬКИЙ, Ю.А. ЄЛІСАВЕНКО, І.С. НЕЙКО, В.В. МОНАРХ - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ ДУБОВИХ ЛІСОСТАНІВ ДП «ВІННИЦЬКЕ ЛГ» (c.130–140)

ВДОВЕНКО С.А., SOBIERALSKA К., DAWIDOWICZ L. - Перегляд

ГЛИВА ЛЕГЕНЕВА PLEUROTUS PULMONARIUS (FR.) QUEL ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЇСТІВНИЙ ГРИБ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ (c.141–149)

І.І. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН КАБАЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.150–157)

С.Ф. РАЗАНОВ, О.П. ТКАЧУК - Перегляд

ДИНАМІКА ГУСТОТИ – ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ДОВГОВІЧНОСТІ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ (c.158–167)

Л.С. ГАЙДАЙ - Перегляд

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.168–177)

О. І. ВРАДІЙ - Перегляд

БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ, ЯК ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІТОЦЕНОЗУ БОБОВИХ КУЛЬТУР (c.178–188)

О.В. МУДРАК, Г.В. МУДРАК, К.А. ОХРІМЕНКО - Перегляд

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ (c.189–200)