Agriculture and forestry

Main menu пріовл

Proceedings of VNAU

Scientific publications VNAU

Content: 2017 year, Edition 6 ������ 1

В.А. МАЗУР, Н.В. ШЕВЧЕНКО - Перегляд

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ (c.7–13)

І.М. ДІДУР, М.О. ТЕМЧЕНКО - Перегляд

ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ ТА МІКРОДОБРИВ НА ГУСТОТУ СТОЯННЯ ТА ВИСОТУ РОСЛИН НУТУ (c.14–21)

Л.І. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Г.В. ЛИТВИНЮК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ (ЦУКРОВОЇ) НА БІБ-ЛОПАТКУ (c.22–31)

В.М. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, І.І. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ СОРТУ ТА СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН НА ДИНАМІКУ НАРОСТАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТОВОГО АПАРАТУ КАБАЧКА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.32–40)

С. А. ВДОВЕНКО, О. О. РУБАНЕНКО, О.О. ПОЛУТІН - Перегляд

ОПТИМІЗАЦІЯ СВІТЛОВОГО РЕЖИМУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ПАСЛЬОНОВИХ РОСЛИН, В ТОМУ ЧИСЛІ ФІЗАЛІСУ МЕКСИКАНСЬКОГО, В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ (c.41–47)

Я. Г. ЦИЦЮРА - Перегляд

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.48–54)

О. О. МАЦЕРА - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТОВОЇ ПОВЕРХНІ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСЛИН ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ПОСІВУ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ (c.55–61)

Л.В. ПЕЛЕХ - Перегляд

ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.62–70)

В.Г. ДІДОРА, І.Ю. ДЕРЕБОН - Перегляд

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ (c.71–79)

Г. В. ПАНЦИРЕВА - Перегляд

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ЯКІСНИЙ СКЛАД НАСІННЯ ЛЮПИНУ БІЛОГО (c.80–87)

Т.М. КОВАЛЕНКО, П.М. ВЕРГЕЛЕС - Перегляд

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ БІОПРЕПАРАТОМ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ (c.88–96)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ГРУНТУ АЗОТОМ (c.97–102)

І.С. ПОЛІЩУК, В.М. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, О.Ю. МАЦЬКО - Перегляд

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ (c.103–115)

О.В. МАЗУР, В.Д. ПАЛАМАРЧУК, О.В. МАЗУР - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ (c.116–124)

В.М. ПРОКОПЧУК, М.В. МАТУСЯК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ БОТАНІЧНОГО САДУ «ПОДІЛЛЯ» ВНАУ (c.125–133)

В.В. МОНАРХ - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПЕСТИЦИДІВ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ (c.134–140)

О.П. ТКАЧУК, Л.А. ЯКОВЕЦЬ - Перегляд

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (c.141–148)

О. І. ВРАДІЙ - Перегляд

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУНТІВ АТМОСФЕРНИМ АЗОТОМ (c.149–157)

Н. Г. ВІТЕР - Перегляд

АНАЛІЗ СТАНУ ВОДИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ (c.158–165)

Л.С. КРАЄВСЬКА - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ (c.166–174)

Е.М. КАВУН, О.М. ГНАТЮК - Перегляд

МЕТОД ОЦІНКИ ДЕНДРОЛОГІЧНОЇ ІНВАЗІЇ З БОКУ ОМЕЛИ БІЛОЇ VISCUM ALBUM L. ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ (c.175–185)

Г.І. КРАВЧУК - Перегляд

ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПОШКОДЖЕННЯ ОЖЕЛЕДДЮ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ (c.186–195)

C.Ф. РАЗАНОВ, О.С. ВОЙТКО - Перегляд

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ СОРБУЮЧИХ РЕЧОВИН В ПТАХІВНИЦТВІ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПРЕСИНГУ (c.196–204)

Г.В. МУДРАК, Н.В. КОВКА - Перегляд

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ Й ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ (c.205–213)

T.O. KHOTIAKOVSKA - Перегляд

PEDAGOGICAL RESEARCH AS AN EFFECTIVE MEANS OF SECOND-LANGUAGE TEACHING TECHNOLOGIES IMPROVEMENT (c.214–221)

Е. О. МАНЖОС, О.С. МАТІЄНКО - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (c.222–228)

Н.А. ЛЕБЕДЄВА - Перегляд

ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ МОВ У АГРАРНОМУ ВИШІ (c.229–237)

Н. А. ОЛІЙНИК, В. Б. БОЧАРОВА - Перегляд

ОЦІНКА І КОРЕКЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ ОЗНАК ПЕРЕВТОМИ (c.238–247)