Agriculture and forestry

Main menu пріовл

Proceedings of VNAU

Scientific publications VNAU

Content: 2017 year, Edition 6 ������ 2

І.М. ДІДУР, В.В.ЗАХАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.6–16)

В. М. ПРОКОПЧУК, В. І. ЦИГАНСЬКИЙ, О. І. ЦИГАНСЬКА - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ САМШИТУ ВІЧНОЗЕЛЕНОГО (BUXUS SEMPERVIRENS L.) МЕТОДОМ ЖИВЦЮВАННЯ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ (c.17–23)

З.М. ЮРКІВ, .С. НЕЙКО - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ЛІСОВОГО НАСІННИЦТВА (c.24–34)

Н.В.ТЕЛЕКАЛО, М.В. БЛАХ - Перегляд

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.35–43)

В.Г. ЛИПОВИЙ, О.В.КНЯЗЮК - Перегляд

ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОДНОВИДОВИХ І СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ З СОЄЮ (c.44–50)

О.В. МАЗУР, І.І. ПОРОХОВНИК - Перегляд

ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ НА РАННЬОСТИГЛІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ (c.51–59)

О.В. МАЗУР, М.В. РОЇК - Перегляд

ВІДМІННОСТІ СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ОЗНАКАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ (c.60–66)

К. SOBIERALSKA, L. DAWIDOWICZ, I. GOLAK-SIWULSKA, С.А. ВДОВЕНКО - Перегляд

ХІМІЧНІ СПОЛУКИ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЇСТІВНИХ ГРИБАХ І ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ (c.67–78)

А.В. НОВІКОВА - Перегляд

ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КУЛІСНИХ ПОСІВІВ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В ОЗИМІЙ КУЛЬТУРІ НА БОГАРІ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.79–85)

І. М. МАКСІМОВА, Л. В. СОЛЯР, Л.Б. ГАЛУЩАК, І.С. СТЕПАНОВА - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ В СХОВИЩАХ РІЗНИХ ТИПІВ (c.86–93)

І.М. МАКСІМОВА, Л. В. СОЛЯР, Л.Б. ГАЛУЩАК, К.Ф. ПАПУША - Перегляд

ЗБЕРІГАННЯ СОНЯШНИКУ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ЖИРУ (c.94–101)

О.П. ТКАЧУК, Т.М. ЗАЙЦЕВА, Ю.В. ДУБОВИЙ - Перегляд

ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОКСИКАНТІВ НА АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТУ (c.102–109)

Е.М. КАВУН,, Н.А. КОСТИШИНА - Перегляд

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВОДЯНОГО ГОРІХА TRAPA NATANS L. СЕРЕД ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ НА ВОДОЙМИЩАХ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ МЕТОДІВ (c.110–119)

Е.М. КАВУН, С.О. ЛОГІНОВА - Перегляд

ГЕОГРАФО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ СТОВБУРОВИХ ШКІДНИКІВ ХВОЙНИХ ПОРІД ДЕРЕВ В МЕЖАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА ЇХ ДИНАМІКА (c.120–128)

Г.В. МУДРАК, І.П. ВДОВИЧЕНКО - Перегляд

АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ЗЕМЕЛЬ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН ЕКОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ (c.129–140)

С.Ф. РАЗАНОВ, А.М. НАСТОЯЩА - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ (c.141–149)

С. П. КОВАЛЬОВА, О. В. ІЛЬНІЦЬКА, І. М. РУБАН - Перегляд

ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЖИТОМИРЩИНИ (c.150–158)

Т.О. БУТКАЛЮК, Н.В. ПІНЧУК, П.М. ВЕРГЕЛЕС - Перегляд

КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ШКОДОЧИННОСТІ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ ЯБЛУНЕВОГО САДУ (c.159–166)

С.Є. ОКРУШКО - Перегляд

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ВИМПЕЛ НА УРОЖАЙНІСТЬ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ (c.167–173)

Л.Ф. БРОННІКОВА - Перегляд

СТРУКТУРА РЕЛЬЄФУ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ВІННИЧЧИНИ ЯК ЧИННИК ІНТЕНСИВНОСТІ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (c.174–181)

В.І. ЧОРНА, І.В. ВАГНЕР - Перегляд

ЕКОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ БОРУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКА (HELIANTHUS L.) НА ТЕХНОГЕННО-ПОРУШЕНИХ ҐРУНТАХ (c.182–192)

О.В. ГУЦАЛЕНКО, В.П. КОМАХА - Перегляд

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА (c.193–203)

О.В. ВОЛОШИНА - Перегляд

ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (c.204–212)

Я. В. КЛИБАНІВСЬКИЙ - Перегляд

МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У НЕСПОРТИВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (c.213–221)

Н.А. ОЛІЙНИК, Л. А. СОВИК - Перегляд

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАСОБІВ У ДІВЧАТ ВНЗ (c.222–231)