Сельское хозяйство и лесничество

Главное меню

Сборник научных трудов

Научные издания ВНАУ

Содержание: 2019 год, Выпуск 13

В.А. МАЗУР - Перегляд

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ РОСЛИН ЛЮПИНУ БІЛОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.5–15)

В.А. МАЗУР, О. І. ВРАДІЙ - Перегляд

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЛЯНКИ В НДГ «АГРОНОМІЧНЕ» ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (c.16–24)

Т.А. ЗАБАРНА - Перегляд

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТУ (c.25–35)

Л.А. ЯКОВЕЦЬ, О.В. ВАТАМАНЮК - Перегляд

ЗМІНА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА БОРОШНІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.36–44)

Г.В. ГУЦОЛ - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В НДГ «АГРОНОМІЧНЕ» (c.45–53)

Я.Г. ЦИЦЮРА - Перегляд

РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У СИСТЕМІ УДОБРЕННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ У ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОМУ УКРАЇНИ (c.54–67)

Ю.Ю. БРАНІЦЬКИЙ, О.В. МАЗУР, О.О. АЛЄКСЄЄВ - Перегляд

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ ПРОСА ЛОЗОВИДНОГО ПЕРШОГО РОКУ ВЕГЕТАЦІЇ (c.68–83)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (c.84–93)

М.І. ПОЛІЩУК - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.94–104)

О.І. ЦИГАНСЬКА, В.І. ЦИГАНСЬКИЙ - Перегляд

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ФАЗ РОСТУ І РОЗВИТКУ СОРТІВ СОЇ ТА НА ПОКАЗНИК КОЕФІЦІЄНТУ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН (c.105–118)

О.В. МАЗУР, О.В. МАЗУР - Перегляд

АДАПТИВНІСТЬ ТА СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.119–142)

О.М. КОЛІСНИК - Перегляд

ОЦІНКА ГЕНОТИПІВ КУКУРУДЗИ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ШКОДОЧИННИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.143–153)

О.В. МАЗУР, О.В. МАЗУР - Перегляд

ПЛАСТИЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.154–171)

Н.В. ПІНЧУК, П.М. ВЕРГЕЛЕС, Т.М. КОВАЛЕНКО - Перегляд

ФАКТОРИ ТА ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ РАКУ КАРТОПЛІ НА ВІННИЧЧИНІ (c.172–183)

В.М. ПРОКОПЧУК - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ВІННИЧЧИНИ ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ ЗЛАКОВО-ДУХМЯНИХ ТРАВ (c.184–194)

В.М. ПРОКОПЧУК, Г.В. ПАНЦИРЕВА - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ РОДУ LUPINUS В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ (c.195–204)

І.С. НЕЙКО, Ю.А. ЄЛІСАВЕНКО, В.В. МОНАРХ - Перегляд

СТАН ПРИРОДНИХ ДУБОВИХ ЛІСІВ ДП “БЕРШАДСЬКЕ ЛГ” (c.205–216)

М. В. МАТУСЯК - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ М. ВІННИЦІ ТА ОЦІНКА ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН (c.217–227)

V.V. MONARKH - Перегляд

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENDROFLORA OF THE PODILLIA BOTANICAL GARDEN OF VINNYTSIA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY (c.228–237)

І.І. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДУ ПАТИСОНА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.238–247)