Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 11

Г.М. КАЛЕТНІК, Ю.Ю. БРАНІЦЬКИЙ, І.В. ГУНЬКО, О.В. МАЗУР - Перегляд

ГЕНОТИПНІ ВІДМІННОСТІ СОРТІВ СОЇ ЗА ВМІСТОМ ТА ВИХОДОМ ОЛІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ (c.5–15)

В.А. МАЗУР, В.С. МАМАЛИГА, І.С.ПОЛІЩУК, О.В. МАЗУР - Перегляд

ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОДИЗЕЛЯ (c.16–25)

І.М. ДІДУР, М.О. МОРДВАНЮК - Перегляд

ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН НУТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.26–35)

І.С. ПОЛІЩУК, М.І ПОЛІЩУК, О.В. МАЗУР, Н. А. ЮРЧЕНКО - Перегляд

ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ЗА ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ ГРУНТУ (c.36–43)

С. Є. ОКРУШКО, Н. В. ПІНЧУК, Ю. В. ГОЛЮК - Перегляд

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL НА ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКА СТОЛОВОГО (c.44–51)

Т.А. ЗАБАРНА - Перегляд

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ (c.52–60)

Л.В. ПЕЛЕХ - Перегляд

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ВНАУ (c.61–69)

М.В. БОЙКО, Т.І. ПАТИКА, М.В. ПАТИКА - Перегляд

МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНТОМОПАТОГЕННОГО ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS 87/3 (c.70–78)

О.М. КОЛІСНИК - Перегляд

ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ СТІЙКИХ ДО ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ (c.79–88)

С.А. ВДОВЕНКО, О. М. ІВАНОВИЧ - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВА ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ (c.89–96)

С.А. ВДОВЕНКО, Ю.Ю. ТЕЛЕПЕНЬКО, В.О. СІЛЕНКО - Перегляд

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ СОРТІВ ОЖИНИ (RUBUS L.) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.97–105)

О. В. КНЯЗЮК, О. А. ШЕВЧУК, В. Г. ЛИПОВИЙ - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ З СОРГО ЦУКРОВИМ НА СИЛОС ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ (c.106–113)

N.V. TELEKALO - Перегляд

THE PRODUCTIVITY OF PEA VARIETIES DEPENDING ON THE SEEDS TREATMENT, SYSTEM OF DEFENCE AND NUTRITION (c.114–122)

V.P. KOMAHA, S. A. BURLAKA, I. M. KUPCHUK, R.О. YAKKOVSKAYA - Перегляд

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES OF SOWING AND SOWING (c.123–131)

В.В. РИБАЧОК - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ СУЧАСНИХ БІОПРЕПАРАТІВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.132–141)

С.О. ЛОГІНОВА - Перегляд

ПРОГНОЗ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ СТОВБУРОВИХ ШКІДНИКІВ ХВОЙНИХ ПОРІД ДЕРЕВ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ (c.142–151)

Л.А. ЯКОВЕЦЬ - Перегляд

ЗМІНА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПРИ ДОСУШЦІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ (c.152–161)

А.М. РАЗАНОВА - Перегляд

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ М’ЯСА ДИКИХ ТВАРИН ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЧЧИНИ (c.162–170)

О.М. ТІТАРЕНКО - Перегляд

БІОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – ПРІОРИТЕТ ВІДТВОРЕННЯ АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ (c.170–181)

Л.Ф. БРОННІКОВА - Перегляд

ЗМІНИ АГРОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР (c.183–192)

Ю.Ю. БРАНІЦЬКИЙ - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ЛОЗОВИДНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.193–201)