Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 9

В.А. МАЗУР, Ю.Ю. БРАНІЦЬКИЙ, Т.А. ЗАБАРНА - Перегляд

ЗМІНИ ОКРЕМИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ У СИСТЕМІ БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ (c.5–16)

В.А. МАЗУР, Л.С. ГАЙДАЙ - Перегляд

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ (c.17–28)

М.І. ПОЛІЩУК - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.29–40)

В.А. МАЗУР, О. О. МАЦЕРА - Перегляд

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УРОЖАЙНОСТІ РОСЛИН ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ УДОБРЕННЯ ТА СТРОКУ ПОСІВУ (c.41–50)

Я.Г. ЦИЦЮРА, В.О. КОПАЙГОРОДСЬКИЙ - Перегляд

ЯРА СУРІПИЦЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА КУЛЬТУРА БАГАТОЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.51–58)

Л.В. ПЕЛЕХ - Перегляд

ОЦІНКА ШКОДОЧИННОСТІ БУР’ЯНІВ НА АГРОФІТОЦЕНОЗІ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ МЕТОДОМ СПРЯЖЕНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ (c.59–67)

В.Д. ПАЛАМАРЧУК, О.А. КОВАЛЕНКО - Перегляд

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ПЛОЩУ ПРИКАЧАННОГО ЛИСТКА У КУКУРУДЗИ (c.68–78)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ (PISUM SATIVUM) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.79–88)

І.М. ГОРОДИСЬКА, А.М. ЛІЩУК, А.О. ЧУБ, В.В. МОНАРХ - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНОГО НАСІННИЦТВА СОЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (c.89–101)

О.В. МАЗУР, О.В. МАЗУР - Перегляд

ГЕНОТИПНІ ВІДМІННОСТІ СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПЛАСТИЧНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ (c.102–111)

Т.О. БУТКАЛЮК, П.М. ВЕРГЕЛЕС, Н.В. ПІНЧУК, Т.М. КОВАЛЕНКО - Перегляд

АЛЬТЕРНАРІОЗ ЯРОГО РІПАКУ ТА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО РОЗВИТКУ І ШКОДОЧИННОСТІ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ВНАУ (c.112–122)

В.І. СОЛОНЕНКО, Т. О. БУТКАЛЮК, О. В. ВАТАМАНЮК - Перегляд

ВИВЧЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ШКІДНИКІВ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) В ЄВРОПІ (c.123–136)

В. О. РОМАНЮК - Перегляд

МОНІТОРИНГ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ҐРУНТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.137–143)

І.І. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКЦІЇ БУРЯКА СТОЛОВОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.144–153)

В. М. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, І. І. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ПАТИСОНА ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.154–164)

В.А. МАЗУР, В. І. ВЕРГЕЛІС - Перегляд

ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТІВ НДГ «АГРОНОМІЧНЕ» ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВМІСТОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (c.165–177)

О.І. ВРАДІЙ - Перегляд

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЛІСОВИХ ЯГІД В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.178–186)

О.О. ТЕМРІЄНКО - Перегляд

СИМБІОТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.187–199)