Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2018 рік, Випуск 8

В.А. МАЗУР, О. І. ЦИГАНСЬКА, Н.В. ШЕВЧЕНКО - Перегляд

ВИСОТА РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ (c.5–13)

В.Д. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО ВИЛЯГАННЯ (c.14–25)

Г. В. ПАНЦИРЕВА - Перегляд

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЛЮПИНУ БІЛОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (c.26–34)

І.С. ПОЛІЩУК, Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.35–44)

Л.В. ПЕЛЕХ - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ АГРОФІТОЦЕНОЗУ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЗА ЗМІНИ СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ (c.45–52)

Л.Ф. БРОННІКОВА - Перегляд

ФОРМУВАННЯ АЗОТНОГО ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ГРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРДЗИ НА ЗЕРНО (c.53–61)

Я.Г.ЦИЦЮРА, М.В.ПЕРВАЧУК - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯШНИКА ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОБРИВА ГРАУНДФІКС В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.62–73)

С.Є. ОКРУШКО - Перегляд

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ВИМПЕЛ НА ВРОЖАЙНІСТЬ МОРКВИ (c.74–81)

О.І. ЦИГАНСЬКА - Перегляд

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА СОРТІВ СОЇ (c.82–90)

Т.О. БУТКАЛЮК, П.М. ВЕРГЕЛЕС, О.В. ВАТАМАНЮК - Перегляд

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ТА ЕФЕКТИВНИЙ ЇЇ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ВНАУ (c.91–100)

О.А. ШЕВЧУК - Перегляд

АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ КУЛЬТУРИ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ЗА ДІЇ РЕТАРДАНТІВ (c.101–111)

С.Ф. РАЗАНОВ, О.П. ТКАЧУК - Перегляд

ЕКОЛОГІЧНА ПРИДАТНІСТЬ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ У ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ (c.112–121)

О.М. НАГОРНЮК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ (c.122–132)

Р. О. М’ЯЛКОВСЬКИЙ - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ НА ПОСІВАХ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.133–141)

В.М. НАЙЧЕНКО, С.С. МИРОНЮК, Т.В. ВОЛКОВА - Перегляд

ВПЛИВ ОБРОБЛЕННЯ РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ПЛОДІВ БАКЛАЖАНА НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИХІД ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ (c.142–151)

О.В. МАЗУР, О.В. МАЗУР - Перегляд

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.152–159)

Є.Г. ДУДНИК - Перегляд

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ТА ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ДЕНДРОФЛОРИ УРБОЕКОСИСТЕМ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.160–170)