Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2017 рік, Випуск 5

Г. М. КАЛЕТНІК, В. П. ЯНОВИЧ - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПРЕМІКСІВ (c.6–16)

В.А. МАЗУР, А. О. КАПРІЦА - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.17–24)

Я. Г. ЦИЦЮРА - Перегляд

АДАПТИВНА СТРАТЕГІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ЗМІНИ КЛІМАТУ (c.25–33)

С.Є. ОКРУШКО - Перегляд

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР (c.34–39)

І.С. ПОЛІЩУК, Н.А. ЮРЧЕНКО - Перегляд

СОЯ ВАЖЛИВА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КУЛЬТУРА ВІННИЧИНИ (c.40–46)

М.І. ПОЛІЩУК, А.В. ПЛАКСІЙ - Перегляд

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.47–53)

Л.В. ПЕЛЕХ - Перегляд

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (c.54–61)

Я. Г. ЦИЦЮРА, С. А. ГОРПИНЮК - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТОСУМІСНИХ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.62–69)

М. І. ПОЛІЩУК, Б. М. КОВБАСЮК - Перегляд

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОМАСИ СВІТЧГРАСУ (c.70–77)

Д.С. ШЛЯХТУРОВ, К.В. СТРАШЕВСЬКА - Перегляд

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЛИСТОСТЕБЛОВОЇ МАСИ ТА НАСІННЯ ЧИНИ ПОСІВНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.78–82)

В. П. ПАТИКА, В. І. ЦИГАНСЬКИЙ, О. І. ЦИГАНСЬКА, Л. В. КИРИЛЕНКО - Перегляд

БІОЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО (GALEGA ORIENTALIS LAM.) ЗАЛЕЖНО ВІД ПРЕДПОСІВНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ШТАМОМ RHIZOBIUM GALEGAE Л2 (c.83–90)

О.В. МАЗУР - Перегляд

ГЕТЕРОЗИС, СТУПІНЬ ДОМІНУВАННЯ ОЗНАК ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ СОЇ (c.91–98)

В.М. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, І.І. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ ПРИРОДНОЇ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ І ПЛОДІВ КАБАЧКА В ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОМУ (c.99–107)

Л.І. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Г.В. ЛИТВИНЮК - Перегляд

БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ (c.108–117)

М.В. МАТУСЯК - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ РОДУ ЛИПА (TILIA L.) В УРБОЛАНДШАФТАХ М. ВІННИЦІ (c.118–125)

В.І. СОЛОНЕНКО, О.В. ВАТАМАНЮК - Перегляд

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ В ЛАНДШАФТНОМУ БУДІВНИЦТВІ (c.126–136)

О.П. ТКАЧУК, Т.М. ЗАЙЦЕВА - Перегляд

ПОКАЗНИКИ АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ГРУНТІВ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ (c.137–145)

Е.М. КАВУН, Н.А. БАЛИНСЬКА - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВОДЯНОГО ГОРІХА TRAPA NATANS L. НА РІЧКАХ І ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ (c.146–154)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО, М.В. БЛАХ - Перегляд

БІОЛОГІЧНИЙ АЗОТ, ЯК ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ҐРУНТІВ (c.155–164)

М.В. ПЕРВАЧУК, В.І. МУЩИНСЬКА - Перегляд

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗГАР (c.165–173)

Е.М. КАВУН, С. О. ЛОГІНОВА - Перегляд

ДИНАМІКА ТА ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ТА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (c.174–182)

М.В. ПЕРВАЧУК, В.В. РИБОНЬКА - Перегляд

ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАН АГРОЛАНДШАФТІВ ВОДОЗБОРУ РІЧКИ СОБ (c.183–192)

С.Ф. РАЗАНОВ, Е.М. КАВУН, О.М. ГНАТЮК - Перегляд

ЦЕНТРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) ЇЇ ВПЛИВ НА ВИДИ, ЩО МАЮТЬ НАРОДНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ (c.193–203)

В.В. ШВЕЦЬ - Перегляд

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ СВИНЦЕМ, КАДМІЄМ, ЦИНКОМ І МІДДЮ МЕДОНОСНИХ УГІДЬ ТА БІЛКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.204–214)

Ю. М. ШКАТУЛА, А. В. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЗАХОДІВ (c.215–223)

С.Ф. РАЗАНОВ, О.С. ВОЙТКО - Перегляд

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА (c.224–231)

Ю. М. ШКАТУЛА, О. В. БУЛАВКО - Перегляд

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЗАБУР`ЯНЕНІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ КВАСОЛІ (c.232–240)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (c.241–247)

ПАТИКА В. П., АЛЄКСЄЄВ О. О. - Перегляд

РОЗВИТОК СОЇ СОРТІВ ГОРЛИЦЯ ТА КИВІН НА ТЛІ ВПЛИВУ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА ВІРУСІВ (c.248–256)

Т. В. СІЧКО, В.О. ГОМЕНЮК - Перегляд

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРУНТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.257–265)