Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2016 рік, Випуск 4

ЦИЦЮРА Я. Г. - Перегляд

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЧЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ (c.6–15)

САВЧЕНКО В. О., ЗАВОЛОКА А. І. - Перегляд

РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.16–25)

БРОННІКОВА Л. Ф. - Перегляд

ЗМІНА КИСЛОТНОСТІ ТЕМНО-СІРИХ ЛІСОВИХ ГРУНТІВ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ (c.26–33)

МАЦЕРА О. О. - Перегляд

ОЦІНКА ПЕРЕЗИМІВЛІ РОСЛИН ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ПОСІВУ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ (c.34–41)

ПЕТРИЧЕНКО В.Ф., ЧОРНА В.М. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА МОРФОРЕГУЛЯТОРА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.42–54)

ДІДУР І.М., ЗАХАРЧУК В.В. - Перегляд

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ВРОЖАЙНІ ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА ГОРОХУ (c.55–62)

ТЕЛЕКАЛО Н.В. - Перегляд

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ ПОСІВНОГО (c.63–71)

КЛЮЧЕВИЧ М.М., СТОЛЯР С.Г. - Перегляд

РОЗВИТОК ХВОРОБ ПРОСА В АГРОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.72–79)

МАЗУР В.А., ШЕВЧЕНКО Н.В. - Перегляд

ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ НАСІННЯ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНОМ (c.80–87)

ПАНЦИРЕВА Г.ºВ. - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРТОВИХ РЕСУРСІВ ЛЮПИНУ БІЛОГО (LUPINUS ALBUS L.) В УКРАЇНІ (c.88–93)

ПАЛАМАРЧУК В.Д., ГУЦЬ В.В. - Перегляд

ВПЛИВ РОЗМІРІВ ТА ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ НА ПРОЯВ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ (c.94–101)

ПОЛІЩУК М.І., ПАЛАМАРЧУК О.Д. - Перегляд

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ (c.102–109)

ЦИГАНСЬКИЙ В. І., ЦИГАНСЬКА О. І. - Перегляд

ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ ГРУНТУ ТА ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.110–117)

МАЗУР О.В., ПОРОХОВНИК І.І. - Перегляд

СЕЛЕКЦІЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ НА РАННЬОСТИГЛІСТЬ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ (c.118–124)

МАКСІМОВ А.М., КОШЕЛЬНИК В.А. - Перегляд

ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ (c.125–132)

МАЗУР В.А., КОЛІСНИК О.М. - Перегляд

ОЦІНКА САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ ТА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНОГО ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ТА ПОШКОДЖЕННЯ ШКІДНИКАМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.133–142)

В.Д. ПАЛАМАРЧУК, О.В. МАЗУР, О.В. МАЗУР, М.В. РОЇК - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ЗЕРНОВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА АДАПТИВНІСТЮ (c.143–152)

JASINSKA A., ВДОВЕНКО С.А., SIWULSKI M., DAWIDOWICZ L. - Перегляд

ПОРІВНЯННЯ РОСТУ МІЦЕЛІЮ ОПЕНЬКА ТЕПЛОЛЮБНОГО AGROCYBE CYLINDRACEA НА РІЗНИХ АГАР-АГАРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ (c.153–161)

ПРОКОПЧУК В.М., НЕЙКО І.С., МОНАРХ В.В. - Перегляд

ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ МУЗЕЮ-САДИБИ М.І. ПИРОГОВА, М. ВІННИЦЯ (c.162–169)

БОНДАР А.О., МАТУСЯК М.В. - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОВОГО ФОНДУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОДІЛЛЯ (c.170–178)

ТКАЧУК О.П., ЯКОВЕЦЬ Л.А. - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.179–186)

АЛЄКСЄЄВ О.О. - Перегляд

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ (c.187–196)

МУДРАК О.В., МУДРАК Г.В. - Перегляд

СОЗОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ (c.197–211)

РАЗАНОВ С.Ф. - Перегляд

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ВИРОБНИЦТВА БДЖОЛИНОГО ВОСКУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ МЕДОНОСНИХ УГІДЬ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (c.212–219)

ПЕРВАЧУК М.В., ВРАДІЙ О. І. - Перегляд

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІКСАЦІЇ АТМОСФЕРНОГО АЗОТУ ПІД ВПЛИВОМ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ (c.220–230)

ШКАТУЛА Ю.М., КРАЄВСЬКА Л.С. - Перегляд

РОЛЬ БІОЛОГІЧНОГО АЗОТУ В ПІДВИЩЕННІ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КВАСОЛІ (c.231–239)

БУТКАЛЮК Т.О., ПІНЧУК Н.В., ВЕРГЕЛЕС П.М. - Перегляд

АНАЛІЗ ЗОН ПОШИРЕННЯ ЗАХІДНОГО КУКУРУДЗЯНОГО ЖУКА (DIABROTICA VIRGIFERA LE CONTE) В США, ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ (c.240–249)