Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2016 рік, Випуск 3

Я.Г. ЦИЦЮРА - Перегляд

ПУБЛІЧНА КАДАСТРОВА КАРТА УКРАЇНИ: ОЦІНКА АДАПТОВАНОСТІ ТА СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ (c.6–14)

О. О. МАЦЕРА - Перегляд

БІОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРЕЗИМІВЛІ РОСЛИН ОЗИМОГО РІПАКУ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ПОСІВУ ТА РІВНІВ ОСНОВНОГО УДОБРЕННЯ (c.15–22)

В. О. САВЧЕНКО, С. Я. КОБАК, О. Я. ПАНАСЮК - Перегляд

ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОСІВІВ СОЇ І КУКУРУДЗИ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ НА ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.23–31)

М.О. ОСТАПЧУК, І.С. ПОЛІЩУК, О.В. МАЗУР, В.Д. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АГРОТЕХНОЛОГІЙ (c.32–43)

О. М. САУЛЯК - Перегляд

ПРОЦЕСИ РОСТУ І РОЗВИТКУ СОЧЕВИЦІ ХАРЧОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.44–50)

К.В. СТРАШЕВСЬКА - Перегляд

РІСТ І РОЗВИТОК ЧИНИ ПОСІВНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.51–56)

В.Д. ПАЛАМАРЧУК, М.І. ПОЛІЩУК, О.Д. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ (c.57–64)

ТЕЛЕКАЛО Н.В. - Перегляд

ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ (c.65–75)

ДЕМИДАСЬ Г.І., ДЕМЦЮРА Ю.В. - Перегляд

ВПЛИВ РІВНЯ УДОБРЕННЯ ТА СПОСОБУ СІВБИ НА ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ЗЕЛЕНІЙ МАСІ СУМІШОК ЛЮЦЕРНИ І ЗЛАКОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ (c.76–83)

М. М. КЛЮЧЕВИЧ, В. В. СТОРОЖУК - Перегляд

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА РОЗВИТОК МІКОЗІВ Й УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУРИ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ (c.84–94)

І.С. ПОЛІЩУК, М.І. ПОЛІЩУК, О.Ю. МАЦЬКО, А.В. ПЛАКСІЙ - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОДОБРИВ НА ПОСІВАХ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.95–103)

Г.В.ПАНЦИРЕВА - Перегляд

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ЛЮПИНУ БІЛОГО (c.104–112)

В.М. ЧОРНА - Перегляд

СИМБІОТИЧНА ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА МОРФОРЕГУЛЯТОРА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.113–123)

М. В. МАКСИМОВ, С.О. ЛАВРЕНКО - Перегляд

ВИСОТА РОСЛИН СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ (c.124–132)

О.В. МАЗУР, М.В. РОЇК, В.Д. ПАЛАМАРЧУК, О.В. МАЗУР - Перегляд

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ`ЯЗКІВ МІЖ ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (c.133–138)

О.М. КОЛІСНИК - Перегляд

ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ (c.139–143)

В.А. ДОРОНІН, .П. МИКОЛАЙКО - Перегляд

БІОЛОГІЧНА УРОЖАЙНІСТЬ, ОСИПАННЯ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ТА ЙОГО ЯКІСТЬ (c.144–155)

О.М. ГНАТЮК - Перегляд

УРАЖЕННЯ ОМЕЛОЮ БІЛОЮ (VISCUM ALBUM L. ) ЯБЛУНІ ДОМАШНЬОЇ (MALUS DOMESTICA) ТА ІНШИХ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР (c.156–163)

І.М. ГОРДІЄНКО, В.А. КОЛТУНОВ, С.О. ЩЕРБИНА, С.М. ДАЦЕНКО - Перегляд

ВПЛИВ ЯКОСТІ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ НА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ (c.164–170)

С.А. ВДОВЕНКО, О.О. ПОЛУТІН - Перегляд

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ФІЗАЛІСУ КЛЕЙКОПЛОДНОГО В УКРАЇНІ (c.171–177)

В.М. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, І.І. ПАЛАМАРЧУК, Л.І. ЧЕРЕДНИЧЕНКО - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПЛОДОНОШЕННЯ КАБАЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.178–184)

В.М. ЧЕРНЯК, В.М. ПРОКОПЧУК, В.В. МОНАРХ - Перегляд

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І СТАНУ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ М.ВІННИЦЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ (c.185–192)

В. М. ПРОКОПЧУК, В. І. ЦИГАНСЬКИЙ, О. І. ЦИГАНСЬКА - Перегляд

ОЦІНКА ЯКІСНОГО СТАНУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОННИМ ФІТОЦЕНОЗОМ НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (c.193–199)

В.І. СОЛОНЕНКО, О.В. ВАТАМАНЮК - Перегляд

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОПІАРНИХ ФОРМ В САДОВО-ПАРКОВОМУ БУДІВНИЦТВІ (c.200–208)

М.В. МАТУСЯК - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАНДШАФТНИХ РУБОК У ЛІСОПАРКОВІЙ ЗОНІ М. ВІННИЦІ (c.209–216)

О.П. ТКАЧУК - Перегляд

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ СВИНЦЮ НА ЗМІНУ ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ҐРУНТУ (c.217–225)

М.В. ПЕРВАЧУК, В.І. МУЩИНСЬКА - Перегляд

ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗГАР (c.226–234)

Г.В. МУДРАК, В.В. ЗАЄЦЬ - Перегляд

ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ (c.235–244)

Н.В ПІНЧУК, Т.О. БУТКАЛЮК, П.М. ВЕРГЕЛЕС - Перегляд

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕЇДА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ (c.245–254)

О.А. БОБРОВСЬКА - Перегляд

ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ (c.255–265)

М. І. ПОЛІЩУК, Б. М. КОВБАСЮК - Перегляд

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА ШИРИНИ МІЖРЯДЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОМАСИ СВІТЧГРАСУ (c.266–272)