Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2015 рік, Випуск 2

М.О. ОСТАПЧУК, І.С. ПОЛІЩУК, О.В. МАЗУР, А.М. МАКСІМОВ - Перегляд

ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНОЛОГІЙ (c.5–17)

І.С. ПОЛІЩУК, М.І. ПОЛІЩУК, В.А. МАЗУР, О.В. ПАЛАГНЮК - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО – ЕФЕКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.18–26)

І.С. ПОЛІЩУК, М.І. ПОЛІЩУК, О.Ю. МАЦЬКО, А.В. ПЛАКСІЙ - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОДОБРИВ НА ПОСІВАХ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.27–34)

Н.В. ТЕЛЕКАЛО - Перегляд

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ГОРОХУ ПОСІВНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО (c.35–44)

Ю.А. ВЕКЛЕНКО, І.Ф. ПІДПАЛИЙ - Перегляд

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРМОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ (c.45–52)

Г.В. ПАНЦИРЕВА - Перегляд

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ БІЛОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.53–60)

С.А. ВДОВЕНКО - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СЕЛЕРИ У ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ РОЗСАДНИМ СПОСОБОМ (c.61–68)

В.М. ПРОКОПЧУК, І.Ф. ПІДПАЛИЙ - Перегляд

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ДЕКОРАТИВНОМУ САДІВНИЦТВІ ПОДІЛЛЯ ВИДІВ РОДУ VЕRBASCUM L. (c.69–76)

М.В РОЇК, І.В. КУЗНЄЦОВА - Перегляд

БІОХІМІЧНА МОДЕЛЬ ЗБЕРІГАННЯ ЯКОСТІ ЛИСТКІВ СТЕВІЇ (c.77–83)

Г.І. КРАВЧУК, О.М. ТІТАРЕНКО - Перегляд

СОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ), СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗМІНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (c.84–93)

С.Ф. РАЗАНОВ, І.М. ДІДУР, М.В. ПЕРВАЧУК - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ СВИНЦЕМ І КАДМІЄМ ЗА БДЖОЛОЗАПИЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЇХ МІНЕРАЛЬНОГО ПІДЖИВЛЕННЯ (c.94–101)

Ю. М. ШКАТУЛА, А. В. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ГОРОХУ (c.102–110)

М.В. ПЕРВАЧУК, В. В. РИБОНЬКА - Перегляд

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ СОБ (c.111–118)

С.Ф. РАЗАНОВ, Г.В. ГУЦОЛ, М.І. НАГРЕБЕЦЬКИЙ - Перегляд

ПИТОМА АКТИВНІСТЬ 137Сs і Sг 90У БІЛКОВІЙ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ЗА РІЗНОЇ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ (c.119–125)

С.Є. ОКРУШКО - Перегляд

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ РОСЛИН (c.126–134)

Н.В. ПІНЧУК, П.М. ВЕРГЕЛЕС - Перегляд

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ НА ПРОЯВ ГЛОБОДЕРОЗУ КАРТОПЛІ ПРИ ОБРОБЦІ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ (c.135–142)

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ - Перегляд

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО УВАГИ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ В ЖУРНАЛІ "СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО" ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ (c.143–146)