Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2015 рік, Випуск 1

Г. М. ГОСПОДАРЕНКО, І. В. ПРОКОПЧУК, О. В. НІКІТІНА - Перегляд

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ВМІСТ ЛЕГКОРОЗЧИННИХ СПОЛУК КАЛІЮ В ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ (c.5–13)

М.М. КОРХОВА, О.А. КОВАЛЕНКО, І.С. ПОЛІЩУК - Перегляд

ВПЛИВ СОРТУ, СТРОКУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ (c.14–20)

І.А. ОВСІЄНКО - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА СОРГО ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ (c.21–28)

В.В. ГАМАЮНОВА, О.Ш. ІСКАКОВА - Перегляд

ВПЛИВ ДОБРИВ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЛІТНЬОГО САДІННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (c.29–36)

Я.Г. ЦИЦЮРА, Т.В. ЦИЦЮРА, Ю.А. ВЕКЛЕНКО - Перегляд

ОЦІНКА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЯДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА ЛІТНЬОЇ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ (c.37–47)

А.А. ПОДГАЄЦЬКИЙ, Л.В. КРЮЧКО - Перегляд

ГЕНЕАЛОГІЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНЬОРАННІХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ (c.48–58)

М.І. КОНДРАТЕНКО - Перегляд

ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК СОРТОЗРАЗКІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (c.59–67)

О.В. МАЗУР,, М.В. РОЇК, В.Д. ПАЛАМАРЧУК - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТОЗРАЗКІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК (c.68–77)

Т.С. АРАЛОВА - Перегляд

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ГОРОШКУ ПОСІВНОГО ЗА ОСНОВНИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ АДАПТИВНОСТІ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ (c.78–85)

В.І. ЩИГОЛЬ, С.А. ВДОВЕНКО - Перегляд

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ (c.86–92)

О.Г. ВАСИЛЕВСЬКИЙ, І.Ф. ПІДПАЛИЙ, М.В. МАТУСЯК, Н.О. САМОЙЛОВА - Перегляд

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ (c.93–101)

М.В. ПЕРВАЧУК, О.І. ВРАДІЙ - Перегляд

СИМБІОТИЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ ТА РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ҐРУНТОУТВОРЕННІ (c.102–113)

М.В. ПЕРВАЧУК, Л.М. ЧЕРНЯВСЬКИЙ, М.І. НАГРЕБЕЦЬКИЙ - Перегляд

ОЦІНКА АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (c.114–125)

О. О. АЛЄКСЄЄВ - Перегляд

СИМБІОЗ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM I GLYCINE HISPIDA ЗА ДІЇ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ (c.126–136)

І.А. ТРАЧ, В.Г. ПЕТРУК, Л.А. БОЙЧУК - Перегляд

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПОПУЛЯЦІЙ ДИКИХ ТВАРИН (c.137–143)

В. В. МОЙСІЄНКО, С. В. СТОЦЬКА, Т. А. СЛАДКОВСЬКА - Перегляд

ВИРОБНИЦТВО КОРМІВ ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТА ОДНОРІЧНИХ ТРАВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ (c.144–151)

С.Ф. РАЗАНОВ, О.П. ТКАЧУК - Перегляд

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРЯ ТРАДИЦІЙНИМИ ЕНЕРГОНОСІЯМИ ТА РІЗНИМИ ВИДАМИ БІОПАЛИВА (c.152–160)

Н.В. ПІНЧУК, П.М. ВЕРГЕЛЕС, Т.О. БУТКАЛЮК - Перегляд

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РІСТ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ВІВСА ЯРОГО (c.161–168)

В.А. МАЗУР - Перегляд

ХХІХ Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів: «НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (c.169–173)

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ПЛОДІВНИЦТВА, ОВОЧІВНИЦТВА ТА ТЕХ - Перегляд

ЮВІЛЯР (c.174–175)

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ - Перегляд

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО УВАГИ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ В ЖУРНАЛІ "СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО" ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ (c.176–179)