Сільське господарство та лісівництво

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

Журнал науково-виробничого та

навчального спрямування

"СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО"

"AGRICULTURE AND FORESTRY"

Заснований у 1995 році під назвою

"Вісник Вінницького державного

сільськогосподарського інституту"

У 2010-2014 роках виходив під назвою "Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету"

З 2015 року "Сільське господарство

та лісівництво"

Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації № 21363-11163 Р

від 09.06.2015 р.

1.Засновник (співзасновник) видання: Вінницький національний аграрний університет.

2. Вид видання: журнал.

3. Статус видання: вітчизняне.

4. Назва (назви) видання: Сільське господарство та лісівництво. Agriculture and forestry. Сельское хозяйство и лесоводство.

5. Мова (и) видання: змішаними мовами — українська, російська, англійська.

6. Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

7. Категорії читачів: студенти, аспіранти, науковці, працівники галузей АПК, державних органів управління.

8. Програмні цілі (основні принципи): питання технології та ефективності вирощування сільськогосподарських культур, наукових та виробничих аспектів агрономічних спеціальностей, екології та лісівництва.

9. Передбачувана періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання: два рази на півріччя, 7,5-15 умовних друкарських аркушів, формат: А4.

10. Юридична адреса засновника: 21008, м. Вінниця, вулиця Сонячна, 3; телефони: (0432) 46-00-03; 35-70-84, факс: (0432) 43-80-25; Еmail:

11. Місцезнаходження редакції: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.

12. Вид видання за цільовим призначенням: з питань сільського господарства та лісівництва, науково-виробниче.

Журнал є друкованим засобом масової інформації, попереднє видання “Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.

Збірник наукових праць внесено в оновлений перелік наукових фахових видань України з сільськогосподарських наук під назвою «Сільське господарство та лісівництво» (підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України 16.05.2016 №515).

Електронна адреса: dep_agro@vsau.оrg, адреса сайту: (http://forestry.vsau.org/).